Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Utestängande av kristen skolgrupp angrepp på mänskliga fri- och rättigheter

Utestängande av kristen skolgrupp angrepp på mänskliga fri- och rättigheter

Inför vårterminens start rapporterar tidningen Dagen att den kristna skolföreningen på Trollehöjdsskolan i Mullsjö kastats ut från skolan. Rektor citeras och försvarar beslutet med att hon har ”rätt att bestämma om vem/vilka som får vistas i skolan”. I det här fallet är det då inte utomstående som utestängs, utan skolans egna elever. Istället för att – vilket annars är självklart för elevföreningar av olika typer – erbjuda eleverna möjligheten att samlas i lämpligt klassrum eller liknande förbjuder rektor eleverna att över huvud taget samlas på sin egen skola.

Beslutet från rektor reser stora frågetecken i ett öppet demokratiskt samhälle. Dels strider det mot grundläggande fri- och rättigheter. Alla invånare i Sverige har en grundlagsfäst rätt att organisera sig i föreningar och att samlas för möten och sammankomster utan att hindras av myndigheter. Denna lag finns inte främst till för att skydda sådana sammankomster som merparten av befolkningen redan gillar. Lagens poäng är tvärtom att försvara mindre grupper i samhället, grupper som av andra röststarka grupper förklaras icke önskvärda. Dessa friheter är bärande principer i varje demokratisk stat, för att skydda öppenheten och mångfalden från att brytas ner av röststarka och intoleranta grupper.

Diskriminerande mot kristna ungdomar

Beslutet har dessutom en bevärande och diskriminerande udd mot just kristna ungdomar. Och sist men inte minst uttrycker beslutet en gåtfull markering mot just sådana livgivande inslag i skolvardagen som kan ge en positiv input till skolor som brottas med långt svårare problem än att elever samlas för att dela gemenskap och be tillsammans.

Än mer problematiskt blir det när skolverkets jurist får ge sin syn på elevers religionsfrihet:

”Det är en sak om gruppen samlas i ett slutet rum och läser Bibeln eller spelar gitarr, men om de går ut och försöker frälsa sina kamrater kan rektorn behöva agera. Det är svåra gränsdragningar.”

Absolut, det finns gott om diktaturer där de styrande ägnar mycket bryderier åt att dra upp gränser för vad som får sägas och inte. Den myndighetsperson som däremot föreslår ett rektorsingripande när en ung människa brukar sin mänskliga rättighet att berätta om sin tro för andra har dock helt missförstått yttrandefrihetens och religionsfrihetens plats i en modern demokrati.

Föreningsfrihet en grundbult

Internationella konventioner och svensk lag slår tydligt fast att mötesfriheten och föreningsfriheten är några av de viktigaste grundbultarna i ett demokratiskt samhällsbygge. 1858 var ett märkesår för svensk religionsfrihet. Då avskaffades konventikelplakatet med sitt förbud för religiösa samlingar utanför statens kontroll. Vi ser nu illavarslande tecken på att liknande förbud smygs in i samhället igen. Med medveten opinionsbildning, snabb respons från vakna medborgare och – som sista åtgärd – rättslig prövning – kan motståndet mot friheten motas tillbaka.

Händelserna i Mullsjö står inte isolerade från samhället i övrigt. De kommer som resultatet av ett aktivt arbete från små lobbygrupper som steg för steg önskar avvisa religionen från offentligheten.

Det framgår inte av rapporteringen om skolföreningen eller moderorganisationen Ny Generation är intresserade av att driva saken vidare. Kanske väljer de att hellre försöka hela den skadade relationen än kräva den upprättelse som de lagligt sett bör ha rätt till. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dock tidigare tagit beslut som gått emot beslut att försöka mota bort religiösa uttryck från skolor. Det finns goda skäl att tro att de utkastande skolledarna skulle fällas för sitt agerande om saken skulle prövas rättsligt. Liv och Rätt kommer med stort intresse  att fortsätta följa och analysera utvecklingen.

Per Ewert

Om Per Ewert

avatar
Per Ewert är författare, debattör och fil mag. i historia och religionsvetenskap. Han undervisar vid den kristna friskolan Kungsgymnasiet.