Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Vad man får och inte får säga

Vad man får och inte får säga

Det pågående Twitterupproret angående statsminister Reinfeldts uttalande om ”etniska svenskar” blev förra veckans stora snackis. Med en enkel googling finner man dock att uttrycket använts i de mest skiftande sammanhang – men det var först när Reinfeldt tog det i sin mun som twittrarna och tyckarna vaknade till.

Begreppet "etniskt svensk" är allmänt använt - inte bara av Fredrik Reinfeldt. Debatten borde i stället handla om utanförskapet som arbetslösheten skapar, anser Maria K Andersson (Foto: Petey21 via Wikimedia Commons)

Aftonbladets Lena Mellin borde kanske ha fluktat lite i arkivet innan hon skrev bland annat följande i kommentaren ”Reinfeldt har rätt men han säger det fel”:

”Det andra som överraskar är Reinfeldts användning av begreppet ’etniska svenskar’. För det första är det ingen som vet vad det är. För det andra låter det som han lånar argument från Sverigedemokraterna. Det var dumt av Fredrik Reinfeldt att uttrycka sig så. Mycket dumt till och med eftersom det inte bara kan, utan har, missuppfattats.”

Lena Mellin skulle också ha kunnat sagt att Reinfeldt låter som om han lånat argument från Aftonbladet:

 ”Ofta handlar det om personer som invandrat från muslimska länder, men det kan också vara deras barn födda i Sverige eller konvertiter, etniska svenskar som konverterat till islam.”

Analys av Wolfang Hansson i Aftonbladet, 13 december 2010

 ”Det finns få muslimer bland etniska svenskar. Majoriteten av dem som finns är kvinnor”

Aftonbladet-artikel med faktaruta, 24 november 2009

”Kvinnor med invandrarbakgrund gör oftare abort än etniska svenskar

 Aftonbladet-artikel av Jessica Ritzen, 16 maj 2006

 

”Av rädsla finns det fortfarande en skadlig respekt för traditioner som vi aldrig skulle acceptera för etniska svenskar.”

Svar av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, i intervju i Aftonbladet, 20 mars 2012

”Den överväldigande majoriteten av gärningsmännen bakom de 153 kvinnornas död är etniska svenskar.”

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i artikel 10 maj 2009

De upprörda företrädarna för riksdagspartierna som nu skyndar sig att fördöma Reinfeldt för att han delar in befolkningen i ”etniska svenskar” och andra har kanske heller inte närläst sina egna dokument:

Lars Ohly och Vänsterpartiet kräver att ”det skall göras en jämförande studie angående skillnader i rättstillämpning när det gäller personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund och etniska svenskar”.

Peter Eriksson och Miljöpartiet skriver att ”personer med utländsk bakgrund betraktas som mindre trovärdiga än etniska svenskar”.

Jonas Sjöstedt ställer frågan till Jimmie Åkesson om skälet till att SD inte bryr sig om utsatta kvinnor är ”att de inte är etniska svenskar?”

Folkpartiet bekymrar sig om ”andragenerationsinvandrare, som har samma utbildning som etniska svenskar diskrimineras och inte ens får chans att komma till arbetsintervju.”

Centerpartiet och Fredrik Federley frågar sig i partiets programskrift om integration: ”Skapar själva diskussionen om integration onödigt stora spänningar? Handlar det i själva verket om utanförskap, vilket även drabbar många etniska svenskar?”

Socialdemokraterna i Solna konstaterar att ”personer med invandrarbakgrund [har] svårare att få jobb än etniska svenskar.”

Av ovan nämnda citat framgår att det råder starkt konsensus kring användningen av uttrycket ”etniska svenskar”. Detta är alltså inte problemet.

Vad är det då som upprör? Det faktum att Reinfeldt konstaterade att arbetslösheten är mindre hos en grupp svenskar än hos en annan? Men är det någon av ovan citerade tyckare som inte delar den verklighetsbeskrivningen?

Intervjun med det famösa citatet handlade om sysselsättningspolitik, om den sänkta restaurangmomsen och de jobb som den eventuellt skulle kunna generera. Men i stället för att låta diskussionen handla om det verkliga problemet: att arbetslösheten i vissa grupper är utbredd och behöver adresseras, så går den över i käbbel om etnicitet och hur den (inte) ska definieras .

Vilket möjligen är ett problem för de journalister och tyckare som vanligen ingår i gruppen etniska Södermalmssvenskar mitt i livet, men inte för så många andra.

Maria K Andersson

En version av denna text har publicerats på Newsmill under rubriken ”Reinfeldt i gott sällskap när han pratar om etnicitet”

Om Maria K Andersson

avatar
Maria Andersson är frilansskribent, författare och fil kand i kommunikationsvetenskap.