Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Vägledande nej till hemundervisning

Vägledande nej till hemundervisning

Göteborg (TT)

De fyra judisk-ortodoxa flickorna fick inte undervisas hemifrån, enligt ett domstolsbeslut.

Målet om hemundervisning har avgjorts i högsta instans och beslutet blir vägledande.

Inga synnerliga skäl fanns för att låta flickorna undervisas i hemmet i Göteborg via en online-skola och därmed slippa vanlig skolgång, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Samtidigt avskrivs ärendet eftersom ansökan gällde läsåret 2011—2012.

– Även om det inte går att omsätta i praktiskt domslut så yttrar man sig hur man skulle se på saken, säger Magnus Mathiasson, beredningschef på domstolen.

Bedömningen blir därmed vägledande för kommuner och domstolar i lägre instanser för beslut i liknande fall, eller om familjen skulle ansöka igen om att få undervisa i hemmet nästa läsår.

Flickorna är mellan 8 och 14 år och lever efter strikta religiösa regler. Familjen kom till Sverige 1991 och sedan 2007 har undervisningen i hemmet skett genom Shluchim Online School.

Efter en skärpning av skollagen 2010 krävs det synnerliga skäl för hemundervisning, något som förvaltningsrätten inte tyckte fanns. Enligt kammarrätten fanns det risk för att barnen skulle kränkas då bland annat klädsel skiljer sig från normen.

Läs mer om den nya skollagen här.

Om Bitte Assarmo

avatar
Fri skribent med hjärtat till vänster, som brinner för rättvisa och människovärde. Bor i idyllisk femtiotalsförort söder om Stockholm men har rötterna i Bergslagens mäktiga granskogar.