Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Välkomnar bredare etisk diskussion

Välkomnar bredare etisk diskussion

För det mesta är de etiska frågeställningarna inget större problem i det dagliga arbetet. Ändå välkomnar svenska biomedicinska analytiker den etiska reflektion i verksamheten som Norge har kommit mycket längre i.

Vilka svar vill vi ha utifrån proverna – och vilka vill vi inte ha? En diskussion om etiska frågeställningar inom biomedicinen välkomnas av analytikerna själva. (Foto: National Cancer Institute, USA, via Wikimedia Commons)

Laboratoriemedicinen blir viktigare, i takt med att landvinningarna inom biomedicinen går allt fortare. Frågor om varför man tar prover och vad man ska göra av resultaten kanske inte är svåra att besvara i dag – men sett i ett längre perspektiv kan de bli besvärligare. Vad händer exempelvis den dag ett biomedicinskt företag får i uppdrag att analysera försäkringskunders disposition för ärftliga sjukdomar? Kan samhället komma att delas upp i en genetisk över- och underklass, och hur förhindrar man i så fall det?

Syftar till säker vård

Gabriella Lillsunde Larsson är biomedicinsk analytiker vid Universitetssjukhuset i Örebro och dessutom adjungerad klinisk adjunkt vid Örebro universitet. Hon deltog som föreläsare i Berlinkongressen för biomedicinska analytiker i slutet av augusti, och lyssnade även på det fullsatta etikseminariet, som tog upp frågor som ännu inte diskuterats tillräckligt i Sverige.

– Inom vården finns ju inte den här aspekten med analytiska dilemman i exempelvis kontakten med försäkringsbolag. Hos oss syftar all verksamhet till att ge en så säker och kvalificerad vård som möjligt.

Reflektionsmodeller

Att diskussionen om etiska frågeställningar behöver breddas och utvecklas, är däremot något som Gabriella Lillsunde Larsson välkomnar. Etikseminariet visade att Norge kommit längre på området, bland annat i fråga om reflektionsmodeller som används för att hjälpa anställda att utveckla en etisk kompetens.

– Det kan handla om allt från hur man hanterar en kollega som inte fungerar, till de etiska dilemman man kommer i kontakt med i själva yrkesutövningen. Om man ska titta på gener för en prognos, så kan det ju uppstå etiska frågeställningar: vad vill man veta, vad vill man inte veta?

Reglerad verksamhet

För det mesta är dock de etiska avvägningarna inte särskilt komplicerade. En medicinskt ansvarig måste alltid se till att analysmetoderna är relevanta, så på det sättet är den dagliga verksamheten ganska hårt styrd.

– Men forskningen går fort; man hittar fler och fler markörer för olika sjukdomar. Men ska en analys sättas upp ska det alltid finnas en klinisk anledning.

En fråga om prioritering

Dagligdags kommer inte de etiska frågeställningarna upp så ofta, och tidsbristen gör att man inte hinner fundera. Men det är också en fråga om prioritering, påpekar Gabriella Lillsunde Larsson.

– Seminariet fick igång en hel del tankar för mig, som också jobbar med utbildning och handledning av studenter. Det vore bra om man även på utbildningsnivå jobbade mer med etiska dilemman och fick lite träning i det.

Maria K Andersson

 

Om Maria K Andersson

avatar
Maria Andersson är frilansskribent, författare och fil kand i kommunikationsvetenskap.