Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Viktigt behålla förbudet mot sexköp

Viktigt behålla förbudet mot sexköp

Sverige var först i världen med att införa en kriminalisering av köp av sex. Motivet till att införa sexköpslagen var att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution eftersom det anses medföra allvarliga skador för individen och för samhället.

I samband med prostitution är det också vanligt med människohandel, misshandel och koppleriverksamhet. Mellan 600 000 och 2 miljoner personer över hela världen faller varje år offer för människohandel, enligt FN. Handeln gäller framför allt sexuell exploatering av kvinnor och barn. Ofta utgör den en del av finansieringen av organiserad brottslighet och den är alltid beroende av efterfrågan – män som köper sex.

Avskräcka sexköpare

Ett annat avsett syfte med kriminaliseringen av sexköp var att avskräcka sexköpare och minska antal personer i gatuprostitution. En statlig utredning av sexköpslagen visarockså att lagen har fått avsedda effekter i många avseenden och att det även har försvårat för grupper i utlandet att etablera organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. Europarådets kommande rapport är en del i en strävan att skapa en enhetlig europeisk rättslig grund för att bekämpa prostitution och människohandel.

Det svenska förbudet mot att köpa sexuella tjänster är både en markering i var skulden bör ligga, och ett verktyg för att bekämpa prostitution, något som välkomnas av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. SKR vill att den svenska sexköpslagen förstärks så att förbudet även gäller sexköp utomlands och driver frågan att personer som köpts i prostitution ska få brottsofferstatus och ha rätt till skadestånd och annan kompensation.

RFSU vill avskaffa förbudet

Det finns dock krafter som vill avskaffa den svenska sexköpslagen. RFSU är en av de organisationer som kritiserat den nya sexualbrottspraxisen för att den kan ”förhindra och försvåra för unga människor att ha sex.” På RFSU:s kongress i maj togs en motion upp om sexköpslagens avskaffande.  men nöjde sig med att besluta att RFSU ska driva frågan om en ny statlig utredning av sexköpslagen.

Redaktionen

Om Bitte Assarmo

avatar
Fri skribent med hjärtat till vänster, som brinner för rättvisa och människovärde. Bor i idyllisk femtiotalsförort söder om Stockholm men har rötterna i Bergslagens mäktiga granskogar.