Sverige har en nationell strategi att stärka brandskyddet eftersom ingen ska behöva skadas allvarligt eller omkomma på grund av en brand. Detta anses vara en mänsklig rättighet både på en arbetsplats, ett äldreboende och i det privata hemmet.

Satsningar för brandsäkerhet

För att nå målet med en nollvision görs satsningar inom tre viktiga områden: tekniska lösningar, kunskap samt kommunikation och lokal samverkan. Information gällande brandskyddsfrågor behöver förbättras och bli effektivare genom exempelvis utbildning om brandskydd i skolorna, informationsinsatser för yrkesgrupper såsom hemtjänstpersonal och socialtjänstpersonal samt introduktionsprogram för nya invandrare.

Trygga din verksamhet

För att trygga din verksamhet mot brand och olycka kan ni få professionell hjälp av presto.se där vi tillsammans tar fram lösningar för att minimera risker. Presto erbjuder rådgivning, hållbara säkerhetsprodukter, marknadens bredaste utbud av utbildningar samt service i världsklass. Med Presto är det enkelt för organisationer och företag att skapa en trygg verksamhet för sina medarbetare genom att effektivt minska risken för brand och olycka.

Efter en brand

Om en brand skulle inträffa kan det innebära trauma för människor samt att stora värden går förlorade. Efter en brand måste efterarbetet hanteras vilket för de flesta känns tungt och svårt. För människor som drabbats finns det några viktiga råd att följa. Personer som befunnit sig i rökfyllda rum bör kontakta sin husläkare/vårdcentral eller närmaste akutsjukhus. Många som drabbats av en brand kan uppfatta händelsen som traumatisk och det är därför viktigt att tala med någon. Det finns bland annat information om var du kan vända dig för akut psykiskt stöd i vårdguiden (www.1177.se).

Rättigheter i Sverige