Att ha möjlighet att påverka sin arbetsplats och utrycka sin åsikt är en viktig del av att trivas och utvecklas på arbetet. I Sverige är det en rättighet som är en del av lagen sedan 1970-talet, efter att fackliga organisationer tryckt på om detta ett tag. Det är en viktig lag, i paritet med andra fri- och rättigheter, och det är olagligt för företag att genomföra större förändringar på arbetsplatsen utan att konsultera medarbetare enligt medbestämmande lagen.

Medbestämmande på arbetsplatsen innebär att medarbetarna har möjlighet att påverka beslut som rör deras arbete och arbetsmiljö. Det kan innebära att man har möjlighet att delta i olika former av fackliga förtroendeval eller arbetsgrupper, att man regelbundet genomför en medarbetarundersökning eller att man har möjlighet att påverka arbetsmiljön genom att ge feedback och förslag på förbättringar på något annat sätt. Även om just en medarbetarundersökning inte är en mänsklig rättighet så är det enligt lagen viktigt att medarbetare för göra sin röst hört genom någon av de kanaler som nämnts.

Medarbetarundersökning är ett verktyg

Medarbetarundersökningar är ett verktyg som används för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen. Genom att genomföra en medarbetarundersökning får man en bild av hur medarbetarna upplever arbetsmiljön, ledarskapet, arbetskulturen och andra viktiga faktorer.

Det finns ett starkt samband mellan medbestämmande och medarbetarnas tillfredsställelse. En arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att påverka beslut och ge feedback, tenderar att vara en arbetsplats där medarbetarna är mer engagerade och tillfredsställda. Medarbetarundersökningar kan hjälpa till att identifiera områden där det finns behov av förbättringar och därmed bidra till att skapa en mer positiv och engagerande arbetsmiljö.