I regeringsformen och europeiska konventionen finns bestämmelser kring religionsfriheten. Ingen människa är skyldig att tillhöra något trossamfund. Det betyder i förlängningen att det är en medborgerlig rättighet att välja begravningsform och huruvida den ska vara religiös eller inte i Sverige. Det är även en privat angelägenhet vad du väljer. Oavsett begravningsform är det fördelaktigt att ta hjälp av en begravningsbyrå. Det finns en bra begravningsbyrå i Malmö om du vill ha hjälp med planeringen kring begravningen eller andra saker. Om du väljer en begravningsbyrå i Malmö kan du få personlig och trygg rådgivning. De kan bistå med hjälp oavsett vilken typ av begravning som du vill ordna.

Borgerlig begravning kan alla välja

För personer som inte tillhör något trossamfund eller inte har någon religiös tro är borgerlig begravning ett alternativ. Det är möjligt att välja borgerlig begravning även om personen tillhör ett trossamfund. Det var en lagändring som genomfördes 1957 som gjorde borgerlig begravning till en mänsklig rättighet. Borgerlig begravning är den begravningsform där det är fritt att bestämma hur begravningen ska gå till helt själv. Det finns inga regler eller bestämmelser när det gäller borgerliga begravningar. Du kan själv välja plats och hur begravningen ska genomföras.

Folkbokförda personer betalar en begravningsavgift i Sverige

I Sverige är begravningsverksamheten ett offentligt åtagande. Folkbokförda personer i Sverige betalar en avgift till begravningsverksamheten. Den avgiften betalas oavsett vilket trossamfund du tillhör eller vilken religion du tror på. Begravningsavgiften är tänkt att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten. Det vill säga allt direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna i Sverige.

Svenskar har rätt till en begravningsplats

I begravningsavgiften som alla svenskar betalar ingår gravsättning och kremering, rätt till en gravplats i 25 år, transport av kista, lokalförvaring och visning av stoft samt lokal begravningsceremoni utan några religiösa inslag. Du har alltså rätt till en begravningsplats oavsett om du har en religiös tro eller ej. Du behöver heller inte ha någon ceremoni utan kroppen eller askan kan begravas utan. Om du har önskemål gällande din begravning kan det vara en god idé att skriva ner de önskemålen så att dina anhöriga kan ta del av dem.