Det finns många saker här i livet som är, eller åtminstone borde vara en mänsklig rättighet. En sådan sak kan vara att ha rätten att vistas ute när det är mörkt utan att bli utsatt för brott eller känna sig rädd. Tyvärr är det många som känner rädsla för att vistas ute i mörker, även här i Sverige. Men med en pannlampa kan man motverka de obehagliga känslorna som kan uppstå av att vistas ute efter solnedgången.

Våga vara ute efter solnedgången – skaffa pannlampa

Man bör kunna vara ute när det är mörkt. Det finns inget som kan förbjuda en ifrån att vara det då man har rätt att vara ute precis när man vill. Även om det kan kännas obehagligt, så är det viktigt att inte ge sig hän åt sina upplevda känslor av rädslor om man nu verkligen vill eller behöver vara ute när det är mörkt. Man ska med andra ord inte begränsa sig från det man vill i livet för då vinner det onda. Om du verkligen vill eller behöver vara ute efter solnedgången, men upplever att din rädsla tar över, så finns det sätt att hantera det. Att bära en riktigt bra och skarp pannlampa är ett sätt. Med den lyser man upp sin omgivning och kan blända eventuella förövare. Att bära en visselpipa är också ett bra sätt att göra sig hörd om någon skulle attackera en. Vill man, så kan man även utrusta sig med lagliga försvarssprayer som en extra backup om man skulle råka illa ut.

Undviker du att vara ute när det är mörkt?

Väldigt många upplever ett obehag av att vistas ute när det är mörkt. Många upplever att det är då det är som mest busigt och osäkert ute och att det är då de skumma typerna kryper fram ur sina gömställen. Att vistas ute när det är mörkt är därför något som många undviker, främst kvinnor i alla åldrar. Även om många brott och hemskheter sker mitt på ljusa dagen, är det ändå något med mörkret som gör att det känns mer otryggt. Kanske upplever man att fler, i skydd av mörkret, vågar ta sig för saker som de annars inte hade vågat om det var ljust. Eller att det är färre människor som vistas ute och att det kan bli svårare att få hjälp om något skulle hända. Hur hanterar du mörkret? Undviker du att vara ute när det är mörkt?