Vad är det som gäller kring de mänskliga rättigheterna i världen? Det finns ett antal saker att håll koll på, och här är några av de viktigaste.

FN håller koll

Det första man bör veta om de mänskliga rättigheterna är att det är FN som ligger bakom dem. Det var under 1948, tre år efter att organisationen grundades, som de mänskliga rättigheterna officiellt togs i bruk. Det handlar om 30 punkter som beskriver hur varje land – på olika sätt – måste behandla sin medborgare. Detta måste då gälla i hela världen, oavsett vilket land det är, så länge de är medlemmar i FN och har antagit deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Grunderna i MR är att alla människor ska behandlas lika, oavsett förutsättningar. Vare sig vilket land man lever i, vilken religion man tillhör eller vilka politiska åsikter man har. FN vill med andra ord att alla människor ska kunna leva tillsammans, oavsett skillnader.

Dessutom beskrivs hur människor inte får bli förslavade eller disseminerade av rättsväsenden i landet. Det gäller också mer invecklat. Inte bara att ingen får vara slav, utan att man också har rätt till fri sysselsättning. Det vill säga att man själv får välja sitt eget yrke. Om något land bryter mot några av de 30 punkterna så bryter de mot de mänskliga rättigheterna. Generellt är det hård straff för att bryta mot dessa, och förutom det gäller även att FN kommer gå in med ett antal insatser i det landet för att åtgärda problemet eller problemen.