De mänskliga rättigheterna är mycket starka i Sverige. Faktum är att Sverige är nästan bäst i världen på just det här.

Sverige, en stark demokrati

Det finns många åsikter om hur landet Sverige styrs, och vilka som borde styra det. Men faktum är att om man lägger bort de sakpolitiska åsikterna ser mycket bra ut i landet, åtminstone när det gäller de grundläggande rättigheterna.

Även om det finns mycket mer att göra så beskrivs Sverige i mätning efter mätning, och av FN själva, som en nation som tar de mänskliga rättigheterna på stor allvar. Det finns dock ett antal saker man kan fråga sig.

Det är bland annat om Sverige är bra på grund av ett aktivt arbete, eller om det beror på att det finns flera länder som gör ett betydligt sämre arbete. I synnerhet beror det på att Sverige gör ett bra jobb. Det är få svenskar som blir förtryckta på grund av sina personliga åsikter, religion eller någon annan grundläggande rättighet. Däremot går det inte att komma ifrån det faktum att det också ser bättre ut tack vare att andra länder lyckats sämre.