De mänskliga rättigheterna är kända över hela världen. Men gäller de även i Sverige?

FN och Sverige

Det var 1945 som FN grundades och redan året därpå, det vill säga 1946, valde Sverige att gå med. Det har gjort att det avlånga landet i norr har haft ett väldigt stor inflytande på hur FN ska styras och flera beslut. Inte minst eftersom Sverige efter andra världskriget gick från att vara ett av världens fattigaste länder, till att bli en global stormakt.

För att kunna vara medlem i FN måste alla länder godkänna de deklarationer som FN kommer ut med, däribland de mänskliga rättigheterna. Då Sverige varit med sen -46, och rättigheterna funnits sedan -48, innebär det att de mänskliga rättigheterna gäller även i Sverige.

De gäller i de totalt 193 FN-nationerna som är medlemmar, officiellt åtminstone. Det påpekas ofta att mängder av de nationer som är medlemmar, och har skrivit under FN:s mänskliga rättighetsdeklaration, faktiskt bryter mot dem. Men i Sverige anses man hålla och upprätta hålla MR på ett väldigt bra sätt. Något som ofta syns i de studier som görs om just det här ämnet.