Det finns många anledningar till varför mänskliga rättigheter infördes. Här är några av förklaringarna till varför det skedde.

Kriget som förändrade allt

Människan är van vid att kriga. Även om alla länder och kontinenters historier ser annorlunda ut så är det ytterst få civilisationer – levande eller utdöda – som helt och hållet har levt fredligt, eller utan att bli attackerade.

Det här var något som mänskligheten som stort ville sätta stopp för. Anledningen till att de faktiskt lyckades med det, åtminstone att införa mänskliga rättigheter, berodde på andra världskriget. Om människor genom historien hade upplevt många hemskheter blev det här något som fick bägaren att rinna över.

De personer som blev förtryckta under andra världskriget blev det också av en särskild anledning. Delvis på grund av sin religion, som de miljontals judar som blev både mördade och förtryckta på olika sätt. Sedan via politiska åsikter. Socialister och kommunister var särskilt förtryckta under den här tiden, inte minst i Tyskland. Men sedan blev personer dödade, misshandlade och offer för mänskliga tester för flera andra saker. Till exempel på grund av sin hudfärg, etnicitet, sexuella läggning eller ett handikapp av något slag.

Av den anledningen går det också mycket enkelt att se hur och varför FN har valt att formulera sina mänskliga rättigheter på det sättet som de har gjort. FN i si grundandes i oktober 1945, strax efter att kriget hade tagit slut, och direkt började man att formulera de kommande rättigheterna. 1948 introducerades officiellt de mänskliga rättigheterna, och många anser att det var som en direkt konsekvens på andra världskriget. Men det fanns också en rad andra anledningar till det här.