Det är viktigt att kunna de mänskliga rättigheterna. Även om man bor i ett tryggt land är det bra att veta om vad man har för rättigheter. Antingen om något händer i det landet man bor i, eller om man flyttar av någon anledning.

Krav att bli behandlad som människa

Grunden i de mänskliga rättigheterna beskrivs enkelt som en deklaration av vad rätten att vara människa innebär. Man får inte behandlas på vilket sätt som helst. Det är viktigt att förstå att den här deklarationen beskriver människors rättigheter rent generellt, och mycket grundläggande. Det handlar inte om hur någon person ska behandlas på en arbetsplats i Sverige oftast. Utan snarare att människor inte under några omständigheter får förvandlas till slavar.

Men det finns också flera andra viktiga punkter. Några av de här behandlar ämnet om domstolar. I icke-demokratiska länder är det inte ovanligt att domstolar styrs av regimer som vill delar av befolkningen illa. Det här förbjuds skarpt via FN:s mänskliga rättigheter. Till exempel genom den nionde punkten som finns för att förhindra människor från att bli godtyckligt gripna eller fängslade. Samma sak gäller under punkt åtta, som också beskriver vilka rättigheter människor har från sitt lands domstolar.

Rätt till att tänka som man vill

Ett stort problem genom den mänskliga historian är att oliktänkande på något sätt har straffats. Eftersom demokratier i världen är en relativt ny företeelse, om man tittar på den långa historian som människan har. Det här har gjort att människan som varelse inte alltid fritt har fått tänka som hon vill, och inte minst säga vad denne har velat säga.

Det har varit kontrollerat på många håll vad människor fått och inte fått säga, både i skriftlig och muntlig form. Det här är därför något som FN och deras mänskliga rättigheter ser mycket allvarligt på. Via den 18:e punkten beskrivs hur alla människor har rätt till att tänka och tycka som de vill. Det är än idag än mycket svår fråga, bland annat när det gäller extremism. De allra flesta anser att extrema åsikter inte hör hemma i de moderna samhällen, men här krockar punkter från de mänskliga rättigheterna. Framför allt dem som menar villkorslöst på att människor har rätt till trygghet och leva utan förtryck, samt de som fokuserar på att alla får tycka vad de vill.