Det finns totalt 30 mänskliga rättigheter i världen, vilka introducerades på grund av FN och organisationens agenda, men vilka är egentligen de här rättigheterna?

30 rättigheter för alla människor

De allra flesta människor vet vilka de mänskliga rättigheterna är. Det vill säga, man vet att de existerar och finns. Däremot har minst lika många långt ifrån alla koll på vad de mänskliga rättigheterna faktiskt säger rent konkret.

Det är inte konstigt, då det är många att hålla reda på. Men finns det något entydigt som FN-deklarationerna faktiskt säger? Till att börja med är det bra att tänka på att det finns totalt 30 punkter ifrån mänskliga rättighetsdeklarationen. Det gör att det är logiskt att inte kunna hålla reda på allting.

Däremot innehåller de olika punkterna några väldigt viktiga delar, som kort och enkelt beskriver vad varje land måste kunna erbjuda deras medborgare. Det MR går ut på är enkelt att förklara vad för rättigheter en människa på jorden, vare sig hen lever i Sverige, Uganda, Argentina eller Australien har.

Rättigheterna börjar med att förklara att alla människor är födda fria och med lika värde. Det vill säga att ingen människa är mer värd, eller framför allt mindre värd än någon annan. Det här gör att samtliga världens medborgare förväntas att bli behandlade på samma sätt. Även om det, som alla vet, inte är något som uppfylls i dagsläget. Men det är åtminstone viktigt för FN att dess medlemsländer har de här gemensamma målen.

Några av de 30 punkterna

Vi vet att den första punkten för de mänskliga rättigheterna är att alla föds med lika värde. Men vilka fler gäller? Det finns som tidigare nämnt 30 stycken, och här är några av dessa. Den tredje punkten skriver ordagrant att ”var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Det här tolkas genom att ingen människa ska födas utan rätten till att vara fri, till exempel födas rakt in i slaveri. Det är något den fjärde punkten också nämner, då den ordagrant motsätter sig slaveri.

De mänskliga rättigheterna finns även för att kunna få stopp på andra otäckheter som kan drabba människor. Ett exempel på det här är tortyr. Det är inte ovanligt att diktaturer väljer att begå brott som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ett konkret exempel på det är den femte punkten, där man förklara att ingen får utsättas för tortyr eller något som kan liknas vid förnedrande behandlingar eller bestraffningar.

En annan punkt går också in på temat om att bli behandlad som just en människa, och inte en slav, eller helt enkelt en vala. Det är punkt sex, och den förklarar att alla människor måste bli behandlade och erkända som personer i lagens mening.