Mänskliga rättigheter är viktiga att följa och det finns en hel del nedskrivet om vad som egentligen är en mänsklig rättighet. Exempelvis är det en mänsklig rättighet att få ha någonstans att bo och att få yttra sig fritt i olika frågor, åtminstone enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men utanför den deklarationen finns det många som anser att vissa saker borde ingå i de mänskliga rättigheterna, som att exempelvis få rätt till en kropp som är och ser ut på ett visst sätt.

Bröstens utseende – en mänsklig rättighet?

Enligt vissa borde det vara en mänsklig rättighet att få fixa till en eller flera kroppsdelar som de är missnöjda med. Många hävdar nämligen att de mår sämre och påverkas mycket av hetsen kring kroppsfixering i samhället och att den stereotypiska kroppen som visas upp i tidningar och media bidrar till en försämrad självbild. Dock har långt ifrån alla råd att ändra om sina kroppar, men alla påverkas av samhällets kroppsfixering. Vissa blir så drabbade att de inte kan ha en välfungerande vardag och får en kraftigt försämrad livskvalitet på grund av det. Det finns därför röster som propagerar för att samhället borde ta sitt ansvar genom att göra kroppsmodifiering tillgängligt för alla.

Bröstens betydelse för hälsan

Många kvinnor är missnöjda med sina bröst och vissa ogillar dem så mycket att de vill göra en operation för att få ett par bröst som de trivs med. Att vantrivas med hela eller delar av sin kropp är mycket vanligt och många mår mycket psykiskt dåligt av det. Just brösten är många kvinnors akilleshäl och där blir bröstimplantat en del av lösningen. Vissa vill ha stora och runda bröstimplantat, andra vill ha medelstora och droppformade implantat som ger ett naturligt utseende.

För kvinnor spelar oftast brösten en stor roll då många associerar kvinnlighet med just bröst. Den första (och i vissa fall enda) skönhetsoperationen många kvinnor gör har därför med brösten att göra. En del sparar ihop pengar under tonåren för att kunna utföra en efterlängtad bröstoperation så fort de blir myndiga. Med en bröstoperation kan kvinnor få en bättre mental hälsa och ett mer välfungerande liv.

Att operera sig eller ej

När det gäller skönhetsoperationer av olika slag är det viktigt att känna sig säker på vad man ger sig in på. Det är inte riskfritt att utföra en skönhetsoperation och därför bör man tänka över sitt beslut noga. Om man känner den minsta tvekan inför att utföra ett ingrepp av något slag så bör man avstå ifrån att göra det. Det kan vara ens intuition som försöker säga en något och det bör man lyssna till.