De mänskliga rättigheterna är 30 stycken till antalet, och försvaras på en rad olika sätt. Här är några av dessa.

Viktigt att försvara rättigheterna

De flesta av världens människor vet att de mänskliga rättigheterna, och att de är viktiga. Via dessa skyddas man från en hel del allvarliga saker, och inte minst ökar möjligheten och rätten till ett värdigt liv.

Men precis som det är viktigt att de mänskliga rättigheterna finns är det minst lika viktigt att de skyddas. Det är grundtanken med rättigheterna: något som inte skyddas är inte särskilt mycket värt.

Så, hur skyddas egentligen de mänskliga rättigheterna i världen, och av världen? Bland annat genom FN själva, samt deras medlemsländer. De nationer som redan bedöms vara demokratisk stabila och respektera de grundläggande rättigheterna för alla människor får ett extra ansvar. Det gäller bland annat i FN-kommittéer och underorganisationer. Dessa är helt enkelt till för att bedriva ett arbete som skyddar och utvecklar de mänskliga rättigheterna. Det här är något som både kan ske i det landet, men oftast i mindre starka demokratier. På så vis kan man hjälpa varandra i utvecklingen för att förbättra världen.