Det är inte lätt att vara kvinna idag – och kanske har det aldrig någonsin varit det. Det finns en rad olika påhittade motsättningar som du förväntas anpassa dig efter. Men du måste inte välja sida. Vill du till exempel vara engagerad i samhällsfrågor eller vill du vara snygg? Du kan vara båda!

Enkel skönhetsvård

Du har rätt att se ut som du vill, och fixa så mycket med utseendet som du känner för. Det är för övrigt en rätt som gäller lika mycket för män, transpersoner och ickebinära som den gäller för kvinnor. Vill du sminka dig så gör det, det förtar inte värdet av ditt engagemang och din kamp för mänskliga rättigheter. Ett enkelt sätt att hitta dina färger och lusten i att uttrycka dig med smink kan du hitta med makeup-paletter med flera olika färger, så att du kan testa dig fram. Kanske kan också makeup-paletter vara något som kan matcha det engagemang du har. Du kan förmedla saker även med färgval och att kunna välja olika för olika dagar är ett utmärkt sätt att låta smink och aktivism gå hand i hand.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna formulerades efter det andra världskriget, i ett försök att arbeta för fred och jämställdhet, och mot förtryck och diskriminering av olika slag. Enligt de mänskliga rättigheterna ska alla behandlas lika, oavsett var de fötts och av vem. Det ska inte spela någon roll om du tillhör en minoritetsgrupp eller den grupp som har makten i ett land. Alla ska räknas lika mycket och ha samma rättigheter och friheter. Det är en internationell konvention och i Sverige är det regeringen som är ansvarig för att vi arbetar för de mänskliga rättigheterna. Internationellt är det FN som håller koll på var det finns brister och vem som följer eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Du spelar roll

Du är bara en enda människa och det kan kännas som att ditt engagemang för mänskliga rättigheter alltid kommer vara för litet. Men tillsammans är det många som vill skapa förändring. Tillsammans kan människor bli starka och skapa en stark positiv kraft. Samtidigt är det viktigt att du inte tappar bort dig själv och ditt eget värde. Vill du sticka ut i mängden kan du använda makeup-paletter eller andra sätt att uttrycka vem du är, din egen stil och personlighet. Du är en i mängden, men väldigt speciell – precis som alla andra är det.