Mänskliga rättigheter är, benämningen till trots, inte direkt rättigheter utan snarare förhållningsregler för ett land eller stat att förhålla sig till. I en perfekt värld skulle mänskliga rättigheter alltid gälla och även om det hävdas att mänskliga rättigheter ska gälla, krävs inte mycket för att de ska naggas i kanterna. Ett extremt exempel på där mänskliga rättigheter snabbt försvinner är i samband med krig.


Äger du blodsdiamanter? Sälj dem!

En diamant är en värdefull sten. Att sälja diamanter är därför en lönsam affär. Diamanternas värde baseras på deras renhet, vikt (carat), färg och slipning. Det finns gott om diamanter och de är därför vanliga stenar att hitta. Faktum är att diamantmarknaden är reglerad. Om alla diamanter som hittades skulle komma ut på marknaden, skulle priset på diamanterna kraftigt minska. Vad som avgör en diamants värde är därför inte dess unikhet utan marknaden – utbud kontra efterfrågan. Men har man turen att hitta en sällsynt diamant i betydande storlek, exceptionell renhet och färg, då har man hittat en äkta dyrgrip.

Så vad har diamanter med mänskliga rättigheter att göra? Ganska mycket. Det finns nämligen så kallade ”blodsdiamanter” ute på marknaden. Blodsdiamanter är diamanter som bryts i konfliktdrabbade länder och som sedan säljs för att finansiera krig. Med andra ord har diamanter och mänskliga rättigheter en stark koppling. På senare tid har blodsdiamanterna minskat med hjälp av regleringar och kontroller, men de förekommer fortfarande. Det är dessutom svårt att veta vad som är en blodsdiamant och inte när man köper en. Därför kan du som äger diamanter sälja dem och få pengar för dem istället. Det finns flera sätt att sälja dina diamanter. Lättast är att skicka dem med posten till ett företag som köper diamanter. Om diamanterna sitter i guldsmycken kan du i många fall få betalt även för guldet.