Hederskultur är ett omdiskuterat område där det finns många fallgropar. Det har funnits flera grupper i samhället som har velat förneka fenomenets existens. Eller haft en ambition om att skapa en bild av det som ett förhållandevis litet problem. Idag vet vi dock att det är många unga som lever med hederskulturen på ett eller annat sätt. Det finns hårda siffror på att det är ett utbrett problem, om än i varierande skala. Det gör också att vi måste börja prata om det som en MR-fråga.

Vad är hederskultur?

I en hederskultur är individens rättigheter alltid underordnad familjens eller klanens upplevda eller reella behov. Det som oftast menas med hederskultur (eller hedersförtryck som det kanske borde kallas) handlar om att kontrollera framförallt flickors och kvinnors sexualitet och klädsel. Det kan handla om att tecken på individualism rycks bort, eller att saker som att bära läppstift eller visa hud eller hår inte längre är tillåtet. Det blir helt enkelt ännu svårare att vara kvinna än vad det är för de som inte lever i en hederskultur.

Går det att bryta hederskulturens makt?

Hedertänkandet är nedärvt i generationer vilket gör att det är svårt att bryta. Att övergreppen till skillnad från de flesta andra fall dessutom understöds av hela familjer eller släkter gör det inte lättare. Det har tillkommit mycket ny lagstiftning på området men när fäder är beredda att mörda sin döttrar för att försvara hedern är det givetvis svårt att komma åt med hårdare straff. En långsiktig föränding måste sannolikt drivas individuellt och genom kulturförändringar. Att fler döttrar i hedersutsatta familjer vågar använda läppstift eller på annat sätt trotsar normen. Samt att deras bröder stöttar dem i det.

I vissa fall går det så djupt att en individ känner sig tvungen att bryta med sin familj. Då finns hjälp att få av olika organisationer och myndigheter. Att ta kontakt med socialen och behöva lämna sin familj kan dock vara psykologiskt väldigt svårt. Det gör att om du har en vän som befinner sig i ett sånt här läge har en viktig uppgift i att finnas där för denne och erbjuda stöttning.

Var finns hederskultur

Hederskultur är inte religiöst betingat och återfinns inom både kristendomen och islam. Det är dock ett fenomen som främst är utbrett i de fattigare delarna av Nordafrika, Mellanöstern och Asien, samt i de som har sin bakgrund i de regionerna. Den sociala kostnaden för att anses ha förlorat sin familjeheder är ofta väldigt hög i de grupper som omfamnar det här tänket. Det gör att hederskulturen drivs vidare av både kvinnor och män och att bägge könen drabbas av den.