Som pensionär har du mer ledig tid – förmodligen mer än du någonsin haft tidigare i livet. Det är något du kan använda på många olika sätt. Vill du hitta något meningsfullt att engagera dig i finns det många organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter där du kan bidra med din tid, ditt engagemang och den kunskap du hunnit samla på dig under livet.

Delta i demonstrationer och evenemang

Att engagera dig i mänskliga rättigheter behöver inte vara att sitta ensam hemma och skriva arga insändare. Tvärtom kan det vara något mycket levande och inspirerande, ett liv fyllt av möten med andra som också vill göra världen bättre. Du kan åka runt i landet och delta i demonstrationer, träffa andra på evenemang där ni kan mötas och diskutera, och kanske till och med själv anordna något du saknar. Med senior rabatter kan du få råd även om din pension inte är hög. Senior rabatter går att få till exempel på resor, boende och restauranger, så det kan vara till stor hjälp om du är ute och reser.

Varför mänskliga rättigheter?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kom 1948, som en konsekvens av andra världskriget och de fasor och den förföljelse av olika folkgrupper som skett under kriget. De mänskliga rättigheterna formulerades för att hindra att något liknande ska hända igen. Den grund som finns i tanken om mänskliga rättigheter är att alla ska behandlas lika – man ska till exempel inte diskrimineras eller utsättas för våld om man tillhör en särskild minoritet. Det är FN som idag är den organisation som är ansvarig för att hålla koll på ifall de mänskliga rättigheterna respekteras. Sverige kan liksom andra länder bidra till att de mänskliga rättigheterna stärks, bland annat med sitt arbete, sina lagar och sitt sätt att bete sig i världen.

Glöm inte att ta hand om dig själv

Även om det är viktigt att engagera sig, påverka och försöka förändra livet för andra så ska du inte glömma bort dig själv. Om du själv mår bra kommer du dessutom kunna orka mer och göra större skillnad i världen. Med senior rabatter kan du ha råd att ta hand om dig själv.